Half Nelson

Half Nelson
Anbefalt aldersgrense 15 år
Dan Dunne er en ung lærer i storbyen, hvis idealer visner og dør i møte med hverdagens realiteter. Dag etter dag, i det slitte klasserommet i Brooklyn, finner han på en eller annen måte energi til å inspirere sine 13 og 14-åringer til å studere alt fra borgerrettigheter til borgerkrig. Han forkaster et vanlig pensum til fordel for en mer åpen tilnærming. Dan vil lære studentene å tenke selv. Dan er briljant, dynamisk og har kontroll i klasserommet, men tiden utenfor skolen tilbringer han på kanten til det bevisstløse. Hans skuffelser og motløshet har ført til et alvorlig narkotikaproblem. Han sjonglerer bakrus og hjemmearbeide, men holder de to sidene av sitt liv separert, helt til en av hans problemstudenter, Drey, tar ham på fersken når han ruser seg etter skoletid. Et uventet vennskap utvikler seg mellom Dan og Drey. Til tross for forskjellene i både alder og livssituasjon, er begge ved et viktig veiskille – og deres liv vil forandre seg avhengig av hvilke valg de tar.

Ansvarlig distributør:
Nonstop Entertainment

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.