Maria Wern - Den sovende døde

Maria Wern - Den sovende døde

Maria Wern - Den sovende døde
Anbefalt aldersgrense 15 år
To kvinner, uten noen åpenbare sammenhenger, omkommer i det som først ser ut til å være selvmord. Men de merkelige omstendighetene får Gotlandspolitiet med Maria Wern i spissen til å grave dypere, og snart oppstår flere spørsmål. Var det noen som forfulgte kvinnene? Er det grunn til å tro at de led av en slags psykose? Og finnes det tross alt en fellesnevner...?

Etterforskningen tar en uventet retning når politiet står ovenfor funnet av flere døde kropper, og snart blir Marias kolleger Ek og Erika tvunget betydelig lenger inn i hendelsene enn de hadde forventet...

Ansvarlig distributør:
SF Norge

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.