Burning Man

Burning Man
Anbefalt aldersgrense 12 år
Tom (Mattew Goode) kjemper for å holde følelsene i sjakk etter at hans kone dør etter et langt sykeleie. Han er en lidenskapelig og likefrem person som er vant til å si sine meninger. Men Tom synes å ha mistet sitt følelsesmessige ståsted etter at hans kone Sarah (Bojana Novakovic), måtte gi tapt for kreften. Tom sliter med sitt indre raseri, noe som han verbalt skyller ut over sønnen Oscar, og Sarahs søster Karen (Essie Davis). Tom hadde i sin storhetstid mange kvinnelige beundrere. Han har ikke mistet all sjarmen sin ennå, men hans overtalelsesevne er sterkt svekket, og en traumatisk hendelse tvinger ham til å ta inn over seg hvordan han behandler andre.

Best film v/ Awgie Awars 2011. Vinner av to FCCA Awards (the Film Critics Circle of Australia).

Ansvarlig distributør:
SF Norge

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.