Nasty baby

Nasty baby
Anbefalt aldersgrense 12 år
Brooklynkunstneren Freddy er svært opptatt av babyer. Samtidig som han prøver å ferdigstille sin kunstinstallasjon som handler om babyer, prøver han og kjæresten å få sitt eget barn, og deres beste venn Polly skal være surrogatmamma.

Silvá har gjort seg kjent for å gjøre dramakomedier med mørke vendinger og tvetydig moral. I 2013 stod han for ikke mindre enn to filmer ved Sundance, der "Crystal Fairy & the Magical Cactus" ble prisvinnende.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
180166

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.