1864 - Brødre i krig

1864 - Brødre i krig
Anbefalt aldersgrense 15 år
Brødrene Laus og Peter vokser opp under fattige, men trygge kår i en verden av håp og uskyld. Begge forelsker seg i godsforvalterens vakre og beleste datter Inge. Hun gjengjelder kjærligheten til begge to, men når krigen mot Peussen bryter ut, melder Lau og Peter seg i hæren. Forholdet til Inge hjelper brødrene gjennom den forferdelige krigen, men danner også en splittelse mellom de ellers uatskillige brødrene som sammen med tusenvis av andre danske soldater, blir kastet ut i et av de blodigste slagene i dansk historie - slaget ved Dybbøl i 1864, som endret Danmark for alltid.

Filmen er basert på Ole Bornedals episke tv-serie '1864'.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.