Brassed off

Brassed off
Anbefalt aldersgrense 12 år
Filmen utspiller seg i et lite gruvesamfunn i Yorkshire der myndighetene har bestemt at gruvene skal stenges, med påfølgende arbeidsløshet som resultat. Et lokalt storband forbereder seg til en stor nasjonal konkurranse for storband, og er i ferd med å gi opp på grunn av de utenforliggende omstendighetene. Men bandlederen Danny opprettholder entusiasmen hos gutta, som får fornyet inspirasjon når en ung vakker jente, datter av en tidligere storbandleder, kommer tilbake til hjembyen.

Brassed Off har bygget sin handling på en sosialrealistisk virkelighet, med noen musikale sportsmetaforer, og ender opp som en ren "feelgood"-film.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
183178

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.