The Fight

The Fight
Anbefalt aldersgrense 6 år
Når en mor mister barnet sitt, når en transperson nektes sin militære karriere og kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp tas ifra dem, trer de ukjente heltene ut av skyggen og inn i rettssalen. American Civil Liberties Union er en veldedig organisasjon som har som formål å beskytte menneskers grunnleggende frihet og rettigheter.

The Fight skildrer det enorme arbeidet som utføres av aktivister og advokater for å motvirke de restriksjonene Trump-administrasjonen har innført som hindrer akkurat dette. Et inspirerende og følsomt innblikk i kampen for rettferdighet.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.