Some Thing

Some Thing
Passer for alle aldre
Er det virkelig så ille å ha NOE rart inni deg som alle
andre bare ler av ?!

Olje, gull og ild er skattene inne i de stolte gigantiske fjellene. For det lille fjellet er det umulig å holde tritt med dem. Han er bare i besittelse av denne lille, rare og ubrukelige TINGEN.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.