The Capote Tapes

The Capote Tapes

The Capote Tapes
Anbefalt aldersgrense 15 år
I 50- og 60-tallets kulturliv sto Truman Capote på toppen av sin karriere, og sosietetsfestene hans var like avholdt som hans forfatterskap. Men ingenting varer evig, og når hans misbruk tar overhånd, sliter han med å opprettholde statusen sin.

The Capote Tapes er en intim skildring av den toneangivende forfatterens fremgang og fall, fortalt gjennom intervjuinnspillinger som lenge var forsvunnet, men nå har kommet til overflaten, og samtaler med Capotes venner – og fiender.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.