Bioenergi

Bioenergi
Anbefalt aldersgrense 12 år
Siden vi begynte å bruke fossilt brensel på 1700 -tallet, har innholdet av karbondioksid i luften økt dramatisk, og det har blitt stadig varmere på planeten vår. Hvis denne utviklingen fortsetter, kan det få fatale konsekvenser. Derfor er det viktig at vi begynner å lete etter nye energikilder som ikke frister klimaet vårt.

I denne filmen blir vi kjent med den kanskje største utfordreren til fossilt brensel; nemlig bioenergi. Selv i dag er det Sveriges største energikilde, og i motsetning til fossilt brensel tilfører det ikke karbondioksid til atmosfæren. Vi får følge fabrikker der biodrivstoff produseres, og vi får et dypere innblikk i hvordan forskning og fremtiden ser ut i området. Men vi finner også ut av ulempene som bioenergi har, og som kan bety at det tross alt ikke er den beste alternative energikilden.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan KUN BENYTTES I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Denne filmen kan ikke brukes til privat visning. Envher form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uatorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.