MLK/FBI

MLK/FBI
Anbefalt aldersgrense 12 år
Martin Luther King Jr. var en av – om ikke den aller største – borgerrettighetsforkjemperne i 1900-tallets USA. Han samlet folket i protester og marsjer, i demonstrasjoner og motstandsaksjoner. Men mot seg hadde han ikke bare utdaterte lover og en privilegert befolkning, men også FBI.

MLK/FBI avdekker dokumentene som nylig ble oppdaget og gjort tilgjengelig innen FBI, og avslører hvordan den føderale politimyndigheten motarbeidet Martin Luther King JR. og hele borgerrettighetsbevegelsen.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.