Kapitalen i det 21. århundre

Kapitalen i det 21. århundre

Kapitalen i det 21. århundre
Passer for alle aldre
Filmen som er basert på den banebrytende boken Kapitalen i det 21. århundre, er en oppsiktsvekkende reise gjennom rikdom og makt som bryter den populære antakelsen om at akkumulering av kapital går hånd i hånd med sosial fremgang, og forklarer de økende ulikhetene i verden i dag. Med utdrag både fra populærkulturen og ekspertintervjuer gir filmen ny innsikt i tiden fra Den franske revolusjon, to verdenskriger og opp til fremveksten av moderne teknologier, samt et blikk inn i fremtiden.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.