All the Streets Are Silent: The Convergence of Hip Hop and Skateboarding (1987-1997)

All the Streets Are Silent: The Convergence of Hip Hop and Skateboarding (1987-1997)

All the Streets Are Silent: The Convergence of Hip Hop and Skateboarding (1987-1997)
Anbefalt aldersgrense 6 år
New Yorks gater har ligget stille i et år under pandemien, men tidlig på 90-tallet var det annerledes; da blomstret de. To fremtredende subkulturer, skatere og hiphopere, møttes i en symbiotisk sammensmelting. Ut fra dette møtet spiret gatekulturen som fremdeles karakteriserer store deler av verdens urbane miljøer i dag, både med tanke på lydbilde og visuell estetikk.

All the Streets are Silent skildrer epoken der den oppsto, gjennom menneskene som var der, på gatene i New York.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.