All Light, Everywhere

All Light, Everywhere
Anbefalt aldersgrense 12 år
En utforskning av menneskelig oppfatning og fordommer, samt moderne teknologis rolle i disse.

All Light, Everywhere stiller spørsmål ved teknologien i politiet, som med kroppskameraer kan få sine fordommer avslørt - eller bekreftet? En kritikerrost dokumentar om objektivitet og hvordan den forvrenges enten den går gjennom det menneskelige øye eller en kameralinse.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.