Ted K

Ted K

Ted K
Anbefalt aldersgrense 15 år
Den tidligere universitetsprofessoren Ted Kaczynski lever et isolert liv i en stue i skogen. Han har fjernet seg fra det moderne samfunnet og forakter dets tro på teknologiske framskritt som en løsning på verdens problemer. I sin radikalisering utfører han sabotasje i nærområdet, men snart eskalerer det til dødelige bombeattentat.

Ted K er basert på Kaczynskis dagbøker og skrifter, og er et portrett av en av vår histories mest fascinerende og eiendommelige mordere og terrorister.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.