Paddington

Paddington
Anbefalt aldersgrense 6 år
Her finner du interaktive oppgaver til et klipp fra filmen Paddington. Filmen Paddington er en spennende, varm og morsom historie for både store og små. Dette er også en historie om å være annerledes, og kanskje en kommentar til at samfunnet vårt lett kan bli mistenksomt og basert på frykt. Disse interaktive oppgavene bygger på et utdrag fra filmen og er tilpasset norsk og KRLE for 1. - 4. klasse. Filmen passer også godt å se i både samfunnsfag og eventuelt i engelsk. I klippet møter vi Herr Gubler som forteller Paddington historien om hvordan han kom til London. Kanskje har dere noen i klassen som kommer fra et annet land eller som kjenner noen som har gjort det? Filmen er for øvrig dubbet til norsk. Etter at du har logget inn på Filmrommet kan du enkelt dele oppgaven med elevene dine. Trykk på delingsikonet og send lenka til elevene i klassen din.

Tema: Folkehelse og livsmestring, vennskap, familie, fra bok til film.

Relevante kompetansemål:

Norsk etter trinn 2 og 4:
- beskrive og fortelle muntlig og skriftlig
- skrive tekster for hånd og med tastatur

KRLE etter trinn 4:
- sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
Se hele Paddington her
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.