Riotsville, U.S.A.

Riotsville, U.S.A.

Riotsville, U.S.A.
Anbefalt aldersgrense 15 år
Velkommen til Riotsville! Med forbløffende arkivmateriale avsløres de bemerkelsesverdige treningsanleggene som ble brukt av politiet på 1960-tallets USA. I et samfunn der borgerrettighetsbevegelsen vokser seg sterkere, og demonstrasjoner er en del av hverdagen, bygges det modellbyer der politiet militariseres for å lære å håndtere sivil ulydighet for enhver pris.

Riotsville, USA er historien om et USA som ikke reagerte i det hele tatt på afroamerikaneres frihetskamp på den måten historien vanligvis hevder.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.