Communique

Communique

Communique
Anbefalt aldersgrense 12 år
Filmen handler om lengselen etter et nytt språk, et språk som kan gripe etter ting på grensen av hva vi kan forstå og oppfatte. En unik form for kommunikasjon, et sted der ord ikke er nok.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.