Storesøster

Storesøster
Passer for alle aldre
En liten dokumentarfilm om det å få et nytt søsken - og det å bli storesøster.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
186858

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.