Finner ikke ord - om barn og unge med spesifikke språkvansker

Finner ikke ord - om barn og unge med spesifikke språkvansker
Passer for alle aldre
Markus (7), Linnea (15) og Simen (15) sliter alle med å finne ordene. De har spesifikke språkvansker. Markus trives med kameratene, men han strever med å finne ord for ting han vil si. Han vet godt hva som er hva, men når han skal si ordet stopper det opp. Linnea er ei kreativ jente som elsker å redigere film, men det blir vanskelig å finne alle de riktige ordene når hun skal forklare hva det handler om. Nå skal hun begynne på videregående, men språkvanskene gjør det vanskelig å kunne velge det hun mest vil. Simen er dyktig på fotballbanen. Der gir han alt. Men noen ganger blir det vanskelig å få satt ord på det han vil si eller husker ting. I denne filmen møter vi disse tre og deres familier og tar del i deres erfaringer. Erfaringsbasert kunnskap er sentralt i denne filmen. I tillegg bidrar rådgiver Fanny Platou fra Bredtvet kompetansesenter i et intervju.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.