Bare Vær

Bare Vær
Anbefalt aldersgrense 6 år
Bare Vær er et solid dokumentarportrett av Henningsvær i Lofoten. Stedet har vært selve symbolet for det kjente nordnorske vinterfisket av torsk gjennom flere hundre år. Samfunnet er i endring. Mangelen på fisk og myndighetenes reguleringer omkring dette, har endret mange av innbyggernes livsgrunnlag. Samfunnet ser nå ut til å gå mer og mer over til turistnæringen. Filmen reiser mange interessante spørsmål: Hva skjer med menneskene i denne endrings prosessen? Hva skjer med identiteten som et samfunn som preges av store endringer? Hvordan omstiller menneskene seg? Hva vil det si å leve i et samfunn med ekstremt vær og stor nærhet til naturkreftene? Bare Vær er en poetisk hyllest til alle mennesker som lever og bor langs en lunefull Norges-kyst – hvor naturen et helt bestemmende for deres valg her i livet.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
186099

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.