Agnet

Agnet
Anbefalt aldersgrense 12 år
Agnet utspiller seg på kysten i Nord-Peru. Vi blir kjent med et tradisjonelt fiskersamfunn som trues av industri, forurensning og sterke kapitalkrefter. Hovedpersonen er Maria, en ung kvinne som mest av alt vil leve og fiske slik hun alltid har gjort. Hun fisker sammen men kjæresten sin – som ønsker å trygge fremtiden for seg, Maria og barnet de venter, ved å ta seg jobb på en av de store trålerne langt fra den lille landsbyen. Glimtvis får vi også innblikk i andre personlige drama, som på ulike måter gjør Maria oppmerksom på at det skjermede livet hun ønsker å leve, er truet. Det er mye lidenskap, sorg og sinne i Maria – stemninger som filmen formilder i sin magisk-realistiske form. Havet er en sterk metafor for både liv og død og er med på å skape et dramatisk bakteppe for denne filmen. Spansk tale, engelske undertekster.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
165480

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.