Jezidi

Jezidi

Jezidi
Anbefalt aldersgrense 12 år
Jezidi handler om den sjeldne minoriteten jezidier, som tilhører en av de eldste, førkristne naturreligionene på Jorda. Jezidiene lever etter strenge leveregler – noe som blant annet også betyr at de ikke kan blande seg med andre folkeslag. Alle jezidier er kurdere og de lever i Nord Irak, Tyrkia, Syria, Georgia, Iran og Europa. Mange av områdene er preget av krigskonflikter, og jezidiene er og har vært, som kurdisk og religiøs minoritet, utsatt for harde forfølgelser. Anja Breien reiste i 2008 til områdene hvor jezidiene befinner seg, og laget et personlig og storslått visuelt portrett av folkegruppen. Filmen gir godt innblikk i kulturen og trosretningen, samtidig som den skaper en forståelse for en gammel førkristen naturreligion og et levesett som vår moderne tid ikke lenger har kunnskap om. I tillegg blir vi kjent med en jezidifamilie som bor på Lier utenfor Drammen. Filmens fortellerstemme eies av Sidsel Endresen – også kjent som en internasjonal, norsk jazzvokalist. Jezidi er lyrisk fotografert av Anjas Breiens faste fotograf gjennom mange filmer, Halvor Næss.
Oppgaver Minstemme.no
Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.