Anaerobic

Anaerobic
Anbefalt aldersgrense 9 år
Anaerobic handler om det å observere løping. Filmen er både en komedie og et eksperiment – hvor vi som tilskuere ser mønsteret i menneskets løpemønster, samt det komiske i våre felleskroppslige bevegelsesmønstre.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.