Gylne ungdom

Gylne ungdom
Anbefalt aldersgrense 6 år
Skoleeleven Tom Polden lever i vanskelige forhold hjemme. Moren lever stadig på minnene om sin avdøde ektemann. Hennes lille hattebutikk går det dårlig med og økonomien er skral. Tom får hele tiden høre om den storartede faren, og det treffer ham derfor som et slag at han en dag får høre i kolonialbutikken, hvor han har ekstrajobb, at faren i sin tid skjøt seg fordi han hadde underslått et betydelig pengebeløp. Samtidig trues moren med utkastelse fra leiligheten fordi hun skylder husleie for flere måneder. I sin fortvilelse finner Tom på en desperat utvei å gjøre innbrudd i kolonialbutikken for å skaffe penger. Fra nå av snører nettet seg sammen om ham.


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
186380

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.