Flimmer

Flimmer
Anbefalt aldersgrense 9 år
All støy inneholder fargede partikler av ulik substans og mening. Skjørt og uttrykksfullt glir fragmentene inn i abstrakte linjer, farger og komposisjoner og skaper – Flimmer.

2011: Minimalen Short Film Festival: Best Prerunner 2012: TIFF - Tromsø International Film Festival: Tromsøpalmen - The Tromsø Palm. Festivaler 2011: Minimalen Short Film Festival, The Norwegian Short Film Festival, Grimstad Nordisk Panorama - 5 Cities Festival, Aarhus,International Festival Signes de Nuit, Uppsala International Short Film Festival, Kort på KINOKINO 2012: TIFF - Tromsø International Film Festival,Tampere Film Festival, Go Short International Short Film Festival Nijmegen R

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.