Orient

Orient
Anbefalt aldersgrense 6 år
Kommentarene blir lest av Jan Frydenlund og Sigurd Tønsberg. I filmen opplever man ti land og folk, fra Israel i vest og Japan i øst - fra fjellandet Kashmir i nord til Indonesia med Bali i syd. I filmens første del vandrer man så å si i Jesu fotspor. Med bibelhistorien som veiviser får vi se de autentiske steder i Israel og Jordan. Etter endel scener fra Egypt med kamelryttere og pyramider går reisen til Pakistan og India. Hos en av Marajaharene i India får man oppleve eventyret fra Tusen og en Natt med eventyrlige palasser - vakre kvinner og bemalte krigselefanter. Men vi ser også folk som mest sleper seg frem av utmattelse - tiggere, slangetemmere, pilegrimmer som bader i den hellige floden Ganges. Vi opplever vaktparader med sikher til hest i fargerike uniformer med dragne sabler og vaiende faner - Det eventyrlige vakre Taj Mahal - giftige slanger og morsomme aper. Ferden går så videre og avsluttes i Hiroshima med et ønske om fred og fordragelighet på jorden.

(Fra programheftet)
Kilde: Filmlex

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
185992

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.