Sigrid Undset – et kvinneliv

Sigrid Undset – et kvinneliv
Anbefalt aldersgrense 9 år
En poetisk dokumentarfilm om Sigrid Undsets liv og forfatterskap. Filmen tar for seg Undsets liv fra barndommen til hennes siste år. Den forteller blant annet om foreldrene og hennes søsken, hennes liv i utlandet og om forholdet til ektemannen, maleren A. C. Svarstad. Filmen gir et interessant bilde av Sigrid Undsets litterære karriere fra debuten i 1907, av hennes historiske romaner og hennes aktive deltagelse i debatten mot nazismen og Knut Hamsuns holdninger. Gjennom intervjuer, brev, gamle filmopptak og utdrag fra Sigrid Undsets litterære verker får vi et innblikk i en av våre mest betydelige forfattere.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.