Inn i vårt mørke hus

Inn i vårt mørke hus
Anbefalt aldersgrense 12 år
Inn i vårt mørke hus er et drama om Sara, en 18 år gammen norsk-kurdisk jente, som har et hemmelig forhold til Erik. Sara lever et dobbeltliv, men etter at foreldrene oppdager forholdet forbyr de henne å treffe kjæresten sin.

Sara vil leve et liv som alle norske, vanlige jenter og ønsker å bryte med familien sin. Når hun oppdager at dette vil gå ut over familiens ære og hennes egen sikkerhet, blir det svært vanskelig for Sara. Og lettere blir det ikke når hun oppdager at foreldrene hennes ønsker å sende henne ut av landet for å gifte seg med en fetter. Sara står overfor umulige valg: Enten bryte ut av familien – eller bevare familiens ære.


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
186428

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.