Bussen

Bussen
Passer for alle aldre
Hva skjer når et lite bygdesamfunn konfronteres med modernitet og krav om effektivisering? Dette er utgangspunktet for Bussen. Skouen overrasket her både publikum og kritikere ved å vise seg fram fra en ny side; som lun humorist. Men som så ofte ellers har komikken har en tveegget funksjon i fortellingen. Den vekker latter, men retter samtidig også kritikk mot fenomenene den harselerer med.

Leif Juster spiller den muntre bussjåføren Thorvald, en bygdeoriginal som fungerer som et slags sosialt bindemiddel på stedet. Han har både godt humør og tid til å ta seg av passasjerene sine. Dette irriterer herredskontorsjef Fjell-Olsen, som har klokketro på framskritt og presisjon.


Ansvarlig distributør:
SF Norge

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.