Omringet

Omringet
Anbefalt aldersgrense 12 år
Beskyttet av overlegen Tor og hans kone, kommuniserer Per med London fra sin hemmelige radiostasjon øverst i Rikshospitalets kvinneklinikk i Oslo. Den forrige radiotelegrafisten, Frimann, er ettersøkt av tyskerne, og har fått ordre av Hjemmefronten om å komme seg til Sverige. Men noe holder ham tilbake: Kjæresten hans venter barn. Da Gestapo tar tilhold i leiligheten hennes og Frimann omsider oppsøker henne, oppstår en skuddveksling.

Filmen er bygd over Knut Hauglands bok om sine egne opplevelser. Skouen var ikke opptatt av det historiske primært, og flyttet konflikten over på et mer universelt, psykologisk plan. Hva gjør ekstreme ytre omstendighetene med enkeltmennesket?


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.