Vaktpostene

Vaktpostene
Anbefalt aldersgrense 12 år
Vaktpostene, tar i i likhet med Om Tilla, opp forsømmelsen av psykisk utviklingshemmede barn. Den unge rekrutten Arild er på vei tilbake til leiren etter perm. Men på togturen blir han møter han 14-årige Bene og stifter bekjentskap med behandlingshjemmet “Lia”, som huser elleve barn med psykiske lidelser. Arild føler det som sin plikt å hjelpe de vanskeligstilte barna, og blir værende ved hjemmet. Dette gjør at han siden blir stilt for retten for å ha uteblitt fra tjeneste. Skouen porsjonerer sin systemkritikk ut på intelligent vis; filmen veksler mellom rettsalscenene og flashbacks fra tiden ved barnehjemmet. Den tragiske historien rulles opp og får samtidig sin kommentar.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.