Fiinbeck er rømt

Fiinbeck er rømt
Anbefalt aldersgrense 6 år
Ottar Gladtvet er en av de norske filmpionerne og i denne sammenhengen produserte han reklamefilmen Fiinbeck har rømt, hvor Viktor Bergdahl hadde regien. Gladtvet jobbet også som kinomaskinist og kinodirektør. Fiinbeck er rømt representerer i denne sammenhengen de tidlige animerte reklamefilmene, hvor historien baserer seg på kjente tegneseriekarakterer. I denne filmen reklameres det for Tiedemanns Tobakk AS og filmen er laget i ganske avansert cut-out-animasjon og tegnefilm.

Ansvarlig distributør:
Norsk filmdistribusjon

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.