Leikr

Leikr
Anbefalt aldersgrense 6 år
Filmens bilder er tegnet med pastellkritt i sort/hvitt og animert direkte under kameralinsen. Langum betraktes som en av Norges fremste tegnere og er først og fremst billedkunstner som særlig er opptatt av bevegelse. Fortellingen i Leikr er inspirert av norrøn mytologi og Langum representerer med denne filmen grensegangen mellom klassisk tegnet film og eksperimentell animert kunstfilm. Musikken i filmen (Bendik Hofseth) spiller også en egen sentral rolle.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
186610

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.