Sannhetens mange ansikter

Sannhetens mange ansikter
Anbefalt aldersgrense 15 år
Norske Erik Møse er hoveddommer i FNs internasjonale straffedomstol for Rwanda (ICTR). Møse er internasjonalt høyt respektert og anerkjent. Han har i flere år arbeidet med skyldspørsmål etter massakrene i 1994. De siste årene har det blitt innkalt vitner i stort antall – det finnes få bevis, så domstolen må basere seg på vitneutsagn.

Beate Arnestads dokumentarfilm Sannhetens mange ansikter tar opp ICTRs og Møses arbeid. Hun var en av de aller første uavhengige filmskaperne som har fått adgang til rettssalen i Arusha (Tanzania). Hun følger domstolens sak overfor en tidligere velrespektert katolsk prest, pater Hormisdas Nsengimana, tiltalt for medvirkning til folkemordet for sin rolle som åndelig inspirator og leder. Vi får se en rekke vitneserklæringer, utspørringer og forklaringer. Både anklager og forsvarer innkalte et tjuetalls vitner hver. Disse har tydeligvis helt forskjellige oppfatninger av virkeligheten, av hva Nsengimana gjorde for 16 år siden. Dommer Møse forteller at domstolens oppgave er å komme nærmest mulig virkeligheten. Men vil han klare det?


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.