Sanatoriet

Sanatoriet
Anbefalt aldersgrense 12 år
Ved Lustrafjorden i Sogn og Fjordane, oppe i fjellet, ruver en majestetisk bygning. I dag er den nesten forlatt, men for noen årtider tilbake var det et yrende liv her. Riktignok ikke et helt vanlig liv – bygningen var et sanatorium for mennesker med ulike lidelser. Filmen forteller om byggets ulike beboere – hvem som var innlagt og hvem som jobbet og bodde her. Sanatoriet er blitt en fascinerende film, som gjennom vandringer i dette enorme bygget, forteller om nærmere 100 år av norsk sosialhistorie. Her har regissøren tatt i bruk mange fine fortellergrep, som løfter dokumentarfilmens evne til å framstille en tid og en historikk på en kunstnerisk og åpen måte.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
186769

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.