Dette er alle steder

Dette er alle steder
Passer for alle aldre
Dette er alle steder består av en dialog mellom to kvinner i drabantbyen Tensta i Stockholm. Den arabiske våren opptrer som bakteppe for dialogen, og filmen setter opp en forbindelse mellom de globale protestbevegelsene de siste tre årene og den sosiale uroen i svenske drabantbyer. Tensta er en av de største «betongförortene» i Sverige, med lav gjennomsnittlig inntekt blant befolkningen og høy arbeidsledighet. Filmen ser på den underliggende desperasjonen som finnes her, men også hvilke unike forbindelser områder som Tensta har til andre geografiske og politiske virkeligheter. Tittelen Dette er alle steder henspiller på en replikk av den ene hovedpersonen som, når hun sitter på en benk i Tensta, forestiller seg at hun er på alle andre steder samtidig. Tenstas innbyggere har opprinnelse fra mange steder på jorda og Tensta representerer dermed noe mer enn Sverige. Men tittelen kan også vise til at Tensta har en “opphopning av lengsel” der beboerne kontinuerlig forholder seg til, og tenker på, andre steder. Dette er alle steder er et studium av den postsosialdemokratiske skandinaviske drabantbyen og dens sammensatte befolkning; ressurssterke enkeltindivider og mennesker i krise, dypt politiske og dypt religiøse folkegrupper fra en rekke ulike land og kulturer. Dette er alle steder tematiserer hvordan optimismen som oppsto etter den arabiske våren og Occupy Wall Street har snudd til pessimisme tre år etter, og sammenligner det eksistensielle nivået i den med en religiøs krise. Filmen undersøker altså tro og håp i en større betydning.


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.