En by i vekst

En by i vekst

En by i vekst
Anbefalt aldersgrense 9 år
Om utbyggingen i Oslo på 1950-tallet: i byens ytterkant bygges nye bydeler med boliger, skoler, bedrifter og kommunikasjonsmidler. I sentrum rives det gamle, som bebyggelsen i Vika.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.