Barsel og barn i folketroen

Barsel og barn i folketroen
Anbefalt aldersgrense 12 år
En blåsende høstdag for noen hundre år siden føder en kvinne sitt femte barn. Gjennom svangerskapet har Berta måtte passe seg for onde krefter som kan skade barnet - en død kråke, en brølende okse, en høne som blunker. Om sommeren må det samles blomster og urter til kampen mot sykdom og til bruk i barselsenga. Fødselsen blir vanskelig, men jordmora vet rådd. Med magiske hjelpemidler blir barnet forløst - og heldig er det at barnet er et søndagsbarn, for da er det særlig vernet mot sykdom, tusser og spøkeri.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.