Sight-seeing i virkeligheten del 2 : vær så snill - ikke hjelp oss!

Sight-seeing i virkeligheten del 2 : vær så snill - ikke hjelp oss!

Sight-seeing i virkeligheten del 2 : vær så snill - ikke hjelp oss!
Anbefalt aldersgrense 12 år
"Vær så snill - ikke hjelp oss!". Bønnen kom fra Urzuvar Katjivena, programdirektør i namibisk fjernsyn. Med dette kaster han en brannfakkel inn i den norske bistandsdebatten.
Denne dokumentarfilmen fra Sør-Sudan får oss til å lytte til meningen bak Katjivenas provoserende uttalelser og setter i gang debatt om tabubelagte problemstillinger. Mennesker i sult, nød og fattigdom kan ikke bare overlates til seg selv - til døden. Spørsmålet er hvordan vi skal hjelpe. Hvem skal hjelpes når, og på hvilken måte? Hvilke motiver ligger til grunn for de rike lands hjelp? Filmen gir ikke svar, men tar Katjivenas uttalelser på alvor og konfronterer påstandene hans med krigens og flyktningenes virkelighet.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.