Huset på Kampen

Huset på Kampen

Huset på Kampen
Passer for alle aldre
En dag kjøpte en mann et hus i bydelen Kampen i Oslo. Men noen bodde allerede der...

Dolby-prisen, Kortfilmfestivalen i Grimstad, 1998. Amanda, årets kortfilm, 1998.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.