I kjærleikens hus

I kjærleikens hus

I kjærleikens hus
Anbefalt aldersgrense 15 år
Fabrikken "Ringstads Farming" på Stranda på Sunnmøre er ein av endestasjonane i samfunnet. Bedrifta tek imot slakteavfall. Her vert dyrekadaver malt og kokt, og kjem i andre enden ut som mat til våre husdyr. "Koka" er ein mannsarbeidsplass. Humor blandar seg med ammoniakkgass, innmat, stank, varme kjelar, mjøl og feitt. Makabre omgjevnader har tøyd overlevingsevna hos Per, Rune, Odd og Odd. Dei hevdar at resirkuleringa dei driv er naudsynt. Jobben ville dei ikkje byte bort.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.