Aldri mer hverdag

Aldri mer hverdag

Aldri mer hverdag
Anbefalt aldersgrense 9 år
Mor og far er skilt. Nå er det fars helg.
En kortfilm om forholdet mellom en helgepappa og den 10 år gamle datteren hans.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.