Jeg har to land : Reisen. Episode 3.

Jeg har to land : Reisen. Episode 3.

Jeg har to land : Reisen. Episode 3.
Anbefalt aldersgrense 6 år
"Jeg har to land" er en dokumentarfilm for barn. Den handler om brødrene Adrian og Julian som flytter fra Norge til Tyrkia for å bo der i seks måneder. De har tyrkisk mor og norsk far. Adrian forteller hvordan det er å møte den tyrkiske kulturen og hvordan han gjør seg kjent med den, gjennom skolen, nye venner, dans og reiser. Filmen er delt opp i fem episoder med temaene: Mine land, Mormor, Reisen, Dansen og Farvel.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.