Genmodifisering og proteinsyntese

Genmodifisering og proteinsyntese
Passer for alle aldre
Undervisningsprogram om gener, genteknologi og proteinsyntese.

Filmen danner et grunnlag for forståelse av genfunksjon og genforskning. Den beskriver oppbygging og funksjon av DNA (arvestoff) som kode for syntese av proteiner, en prosess som er universal for alle organismer fra bakterier til mennesker. Filmen begynner med en fremstilling av hvordan DNA blir lest av til en budbringerkopi (RNA), som videre fungerer som mal for proteinsyntesen. Deretter vises det hvordan genforskere kan modifisere DNA hos bakterier slik at proteinsyntesen kan styres. På denne måten kan proteiner som har viktig medisinsk eller annen bruk lages i store mengder og med stor renhet.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.