Og så kom regnet

Og så kom regnet
Passer for alle aldre
En naturfilm om dyrs og planters tilpasning til tørke på Afrikanske savanner.

På de østafrikanske savanner er det store, årlige svingninger i nedbør og tørke. Elefantene spiller en nøkkelrolle for at andre dyr i dette økosystemet kan overleve. De forbløffende måter elefantene og de andre organismene har tilpasset seg de ekstreme klimavariasjonene på, er hovedtemaet i denne fantastiske naturfilmen.Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.