MATTE i Praksis: Geometri i kirken

MATTE i Praksis: Geometri i kirken
Passer for alle aldre
Matematikk: Problemløsning og undersøkelse. Passer for 1. og 2. trinn i grunnskolen.

Denne filmen viser hvordan en ekskursjon til en kirke kan brukes i undervisninga om geometri. Målet er at elevene skal kunne gjenkjenne og gjenskape både to- og tredimensjonale geometriske figurer, bruke speilsymmetri, utvikle bedre kjennskap til begreper brukt innen geometri og få befestet begrepsinnholdet til ulike figurer.

MATTE i Praksis - serien består av 47 filmer fra matematikkundervisningen på 1. – 4. trinn i småskolen. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer barna.


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.