MATTE i Praksis: Gangestafett

MATTE i Praksis: Gangestafett
Passer for alle aldre
Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen.

Å automatisere den lille multiplikasjonstabellen er et viktig element på dette trinnet. Gangestafett er en måte å forsterke innlæringen etter at elevene først har øvd seg på multiplikasjonstabellen gjennom lesing og regning.

MATTE i Praksis - serien består av 47 filmer fra matematikkundervisningen på 1. – 4. trinn i grunnskolen. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer barna.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.