Matteusevangeliet

Matteusevangeliet

Matteusevangeliet
Anbefalt aldersgrense 12 år
Ved en berglendt, gyllen kyststripe forkynner Jesus sin lære, hovedsakelig gjennom lignelser. Han tiltrekker seg disipler; han er streng, brysk og krevende. Han kommer med sverd, ikke fred, sier han. Han har det travelt og flytter fra sted til sted nær Genesaretsjøen, der han iblant samler folkemengder og iblant blir jaget bort. Lignelsene hans handler ofte om makthaverne, så han og hans lære får oppmerksomhet fra fariseerne, yppersteprestene og de eldste. De legger planer for å få ham arrestert, pisket, ført for retten og korsfestet, slik han profeterte for sine tilhengere. Etter sin død viser han seg for disiplene og gir dem sine siste instrukser.

Filmen ble tildelt “århundrets” Andreaspris under Amanda-festivalen 1995, som “den film som gjennom tidene best har fremstilt de bibelske fortellingene på høyt kunstnerisk nivå”. Matteusevangeliet er hyllet av kritikere som Pier Paolo Pasolinis mesterverk.Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.