Tempelhund

Tempelhund
Anbefalt aldersgrense 12 år
Og utenfor venter hunden…

Eksperimentell kortfilm.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
186817

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.